Kan digitala barnvakter vara lösningen för pendlare till Danmark?

En hel del personer pendlar på en mer eller mindre regelbunden basis till Danmark. Det är ibland lättare att ta sig över sundet än att köra flera mil till en annan svensk ort. I alla tider har det varit en relativt flytande gräns mellan de två länderna och man känner till både språk och kultur riktigt väl. Men många som pendlar har barn och då uppkommer naturligtvis frågan om hur de ska kunna tas om hand när mamma och pappa jobbar.

693-5-digital-barnvaktEn stor del av dagen kan tas upp av skola och dagis, men ofta så kan det bli kris med tiden runt omkring. De måsta hämtas och lämnas på dagis eller fritids, och det är inte alltid som ens program passar in med dessa tider. Sedan kanske det inte finns någon bra eftermiddagsaktivitet där man bor, eller det finns ingen plats. Då måste man komma upp med andra lösningar.

Olika former av barnpassning

Något som vuxit till sig de senaste åren är barnvakter, antingen i det egna hemmet eller hemma hos barnvakten. Det finns bra förmedlingar som kopplar samman föräldrar med de som erbjuder sina tjänster och man kan läsa om bakgrund och erfarenhet redan innan man kontaktar dem. En privat babysitter är ett bra alternativ.

Många av dessa barnvakter har barn själva, det är ett sätt för dem att kunna stanna hemma och ändå ha en inkomst. Andra vill bara jobba deltid, de tar gärna hand om barnen på de udda tiderna när det inte finns skola eller dagis. Detta tillåter dem att plugga eller kanske jobba med något annat den övriga tiden. Med andra ord så finns det flera olika alternativ, med varierande situation och möjligheter.

Bland annat har det blivit populärt att anlita en barnvakt som talar ett annat språk. För de som pendlar till Danmark kanske detta är ett sätt för barnen att lära sig danska. Andra vill att barnen ska få en tidig start i livet och satsar därför på kinesiska eller engelska. På förmedlingssajterna kan man ofta hitta det mesta, och även skriva in det i sina egna önskningar. Det finns också familjer som föredrar att barnvakten är lite äldre, man önskar att det ska bli något som liknar på en farmor.

Kan digitala barnvakter vara lösningen?

I dag har de flesta barn tillgång till digitala enheter av något slag. Mycket små barn kan använda plattor och tycker om att se på små filmer eller videor. Men detta har också lett till en helt ny situation i de flesta familjer med barn som inte klarar sig utan elektronik och det input som man ständigt har. Diskussionens vågor går höga om man ska använda sig av digitala barnvakter, det vill säga ge barnen en platta eller telefon så att de håller sig lugna. Dagens Nyheter skriver här om den digitala barnvakten.

Som med allt annat så finns det för-och nackdelar, och man måste hitta en balans i barnens liv. Digitala barnvakter är inte helt fel, ibland behöver barnen ha något som gör att de sitter tysta och koncentrerar sig. Det finns program och appar som lär ut alfabetet, stavning eller annat nyttigt. Och även om de kanske inte allt för barn är så pedagogiskt så är det inte allt som är skadligt. Problemet kan uppstå när barnen blir beroende av att alltid måste underhållas, när de inte klarar av att sitta eller göra någonting utan att ha en skärm framför sig. Eller om de spel och program de har lär ut saker och principer som är emot det som familjen står för.

De allra bästa barnvakterna

Balans är alltså nyckelordet vare sig man tillåter digitala barnvakter eller inte. Alla som någon gång suttit med små barn i ett väntrum eller annan plats där man helst inte ska störa vet hur skönt det är att dra fram sin telefon eller platta och låta barnen ta hand om sig själva. Samtidigt så är detta en tillfällig lösning. Den dagliga barnpassningen är alltid bäst om den utförs av en riktig person, någon som kan ta ansvar och se till att barnen har det bra. Någon som man kan lita på och som respekterar hur föräldrarna vill att barnet ska behandlas.

Leave a comment