Så är smart teknik avgörande i framtidens byggelement 

Det har blivit mycket populärt att bygga med moduler eller byggelement. Dessa levereras direkt till byggarbetsplatsen där du i princip kan sätta upp väggarna samtidigt som grunden blir färdig. Detta har gett en helt ny dimension till byggandet. Att kunna bygga så snabbt men ändå hålla en hög kvalitet kan vara ovärderligt för vissa situationer. De flesta egentligen eftersom alla vill att byggnaden ska bli färdig så fort som möjligt.

Du kan tjäna pengar på att få upp huset snabbare. Det kan säljas eller hyras ut, och därmed så får du en inkomst. Samtidigt så sparar du pengar. Arbetskraft, hyra av maskiner och bodar, samt allt annat runt ett bygge kostar pengar. När du blir färdig snabbt så minskar även dessa kostnader. Med andra ord så finns det flera bra anledningar till att satsa på moduler och bli färdig så fort som möjligt.

Byggd på annan ort

Fabriken för byggelement kan ligga var som helst i princip. Där kan de i en jämn och kontrollerad takt tillverka moduler som kontrolleras noga och håller en hög kvalitet. Naturligtvis ska du alltid välja sådana som har den certifiering som gör bygget säkrare och bättre. De moderna modulerna går ett steg längre, med sofistikerade tillsatser och metoder. Men de flesta använder sig av standardmodellerna, som är mycket bra och lätta att använda. Byggelement som gör processen enklare är nyckeln till kostnadseffektivt byggande.

Det kan verka onödigt eller allt för komplicerat med byggelement, men faktum är att motsatsen är fallet. Du förenklar bygget, vilket är värt mycket i sig själv. Standarden höjs också eftersom dessa moduler kontrolleras noga och håller en mycket hög kvalitet. Det är klart att ibland kan det löna sig att bygga traditionellt, allt beroende på dina resurser och planer. Men i bra många fall så är det allra bästa valet byggmoduler av olika slag. Du kan gå till den här sidan för att läsa mer om prefab väggelement.

Snabbare byggen en fördel

Bostadsbristen är akut på sina håll runt om i landet. Det är verkligen en svår situation där hela familjer står utan en tillräckligt bra bostad. Samtidigt så har många sjukhus och andra statliga institutioner behov av att utöka sina byggnader och uppdatera äldre delar av komplexen. Allt detta kan ske på relativt kort tid och till en låg kostnad med hjälp av byggmoduler. Dessa element kan utformas och skräddarsys enligt de behov som finns. Hela stadsdelar har skapats med byggelement, nya bostadsrättsföreningar har kommit till som över en natt. Smarta byggelement används för framtidens sjukhus. Hör mer i det här inslaget i Sveriges Radio.

När det satsa på byggen med dessa så kallade alternativa metoder så visar det vägen för andra byggherrar. Det är något att se lite närmare på och en del av byggbranschen som kan förändra byggandets dynamik. Flera bostäder kan lätta på trycket med bostadsbristen. Ju snabbare de kommer upp desto bättre. Och det är inte bara en sorts lägenheter som behövs, utan ett val av flera olika typer. Dels bostadsrätter för de som vill starta en familj eller stadga sig på orten. Men även studentlägenheter som är lite mindre och därmed billigare. Eftersom behoven varierar bör även typen av hus som byggs vara i enlighet med detta.

Smarta sätt att bygga

Dagens byggmoduler är verkligen avancerade jämfört med de som kom ut i början. Nu har ett antal tillverkare tagit det hela ett steg längre med ännu mer komplicerade enheter. Med hjälp av dataprogram ska det bli lättare att passa ihop de olika delarna till ett enda stort hus. Andra satsar mer på en ekologisk lösning. Allt fler vill ha byggnader som sparar energi, som är så självförsörjande och ekonomiska som möjligt. Detta kan även inkluderas i byggmodulerna, vilket gör dem ännu mer attraktiva som en valmöjlighet. Tidningen CIO skriver här om smart teknik i framtidens byggelement.

Allt som du kan göra med ett vanligt bygge kan alltså inkluderas på byggelementen. Precis som en husägare väljer vilken sorts byggnad det ska bli och vilka material som ska användas, så kan du välja byggelement. Kvaliteten kommer naturligtvis först, och här finns det certifieringar som garanterar dig en viss standard. Men sedan kan du välja hur mycket som ska vara prefabrikat och vilka extra som ska finnas med. Det är ditt bygge och du väljer precis hur det ska bli, allt enligt önskemål och budget.

Viktigt med nya hus

Något måste göras åt bostadsbristen, för den har uppnått oacceptabla nivåer på vissa ställen. Dels kan gamla byggnader renoveras och uppdateras så att de kan användas till lägenheter. Men framför allt så behövs det nya byggnader, i olika storlekar. Den sista tiden har byggandet tagit fart på nytt, av flera olika orsaker. Med hjälp av byggmoduler kan flera av dessa snabbas på så att folk kan flytta in. Om de kan göra hela stadsdelar av byggelement så visar det att allt är möjligt. Det är en bra ide’ som kan revolutionera hela byggbranschen.

Samtidigt så vill många inte bara bygga hus som inte är miljövänliga eller håller en viss standard. Även dessa kan få vad de önskar med hjälp av byggelement. De kan anpassas precis som du vill. Vissa fabriker har nu börjat specialisera sig allt mer på denna typ av modul. Det är ganska vanligt idag att satsa mer på att redan från början göra husen ekologiska och energisnåla. Detta är ju något som i längden lönar sig för alla, inklusive de som bor i huset. Med moduler så kan dessa byggen gå fortare, och därmed så kan folk flytta in snabbare.

De moderna tekniker som utvecklats för att med datorernas hjälp passa ihop byggelementen kommer även de att förbättra situationen. Ju mer precisa och lätta att använda de är, desto fler kommer att beställa dem. Det blir en vinnarsituation för alla. Många kommuner har också samarbetat med de som vill bygga nya bostäder, bland annat genom bygglov och uthyrning av mark. Förhoppningsvis kan alla dessa tilltag tillsammans vara tillräckliga för att minska bostadsbristen och ge alla chansen till ett fullgott liv.