Dags att minska fusket med personalliggare

Om du vill fuska så finns det flera möjligheter. Men frågan är om en person vill göra det. Nu läggs fokus på personalliggare och hur de ska kunna hindra folk från att fuska. En lösning som börjar sprida sig är kravet på elektroniska system. För när allting registreras så blir det svårare att klara sig undan en inspektion. Allt är dokumenterat, vem som skrivit något och även när informationen har raderats eller ändrats. Med andra ord så är kriget mot fusk i full gång. 

Det är svårt att hitta en 100 procent ärlig person. För att inte tala om företagare, de är minst lika kända för att fuska som alla andra. Men problemet blir stort när det handlar om större saker. Personalliggare är till för att hålla ordning på personalen. För att hindra svartjobb och den sortens fusk. Stora summor pengar är involverade, vilket är en anledning för bägge sidor att hitta lösningar. Något som fungerar för alla parter. 

Enklare med bra system

Det är inte alla som fuskar men många tycker det är jobbigt med personalliggare och tidrapportering. Dels tar det tid från annat, och ibland så känns det bara tungt. Då kan det vara bra att se över dina rutiner. Tänk efter hur företaget fungerar och vilka dina behov är. För med ett nytt system är det möjligt att arbetsdagen kommer att löpa smidigare. Allt fler väljer att vända sig till NEXT

Inom vissa branscher är det lagstadgat med personalliggare. Andra väljer att ha det ändå, bara för att de vill ha kontroll. På sina håll ser du en stor bok där man skriver in vem som är på plats. När de börjar och slutar, samt namn och andra uppgifter. Det säger sig självt att det blir tungt när du ska skriva allt för hand. Då är det mer effektivt om du väljer en digital lösning. Du klarar dig bättre med elektronisk personalliggare

Just elektroniken har revolutioner sättet att arbeta på. Det har blivit så mycket enklare när du kan göra allting på datorn eller i mobilen. De flesta utnyttjar dessa hjälpmedel för sitt privata liv. Men det gäller att inte glömma bort vilka möjligheter som finns även för en verksamhet. 

Välja rätt leverantör

Både stora och små företag eller administrationer gör väl i att se över sina rutiner. När det kommer till större företag måste de annonsera när de behöver hjälp. I alla fall statliga organ, så att konkurrensen blir jämn även där. För det handlar om stora pengar, och alla ska ha en chans att ta sig fram. Annars kan det ses som fusk, och då blir det ännu dyrare. Viktigt annonsera om nya verksamhetsystem

Men för de flesta handlar det mest om att hitta ett system som fungerar för verksamheten. Att ha personalhanteringen, inklusive personalliggaren, uppdaterad och under kontroll. Det ska vara enkelt att använda, för annars är det lätt att hoppa över vissa moment. För att inte tala om att det kan bli fel. När staten gör en kontroll kan du aldrig gömma dig bakom ett komplicerat system. Tvärtom så gäller det att uppfylla alla kriterier, hela tiden. 

Minska fusket med personalen

Det finns alltså flera mer eller mindre bra anledningar till att ha ett bra, elektroniskt system för personalliggare. På vissa arbetsplatser handlar det också om säkerhet. Du vet vem som är på plats så när något sker kan du snabbt få ut allesamman. Men framför allt så handlar det om att se till att alla pengar kommer in. Det vill säga skatter, arbetsgivaravgifter och annat som hör till när du driver en verksamhet. Något som många försöker undvika, eftersom det gör det svårare att lyckas. SVT skriver om hur lätt det är att fuska med personalliggare. 

För de som driver så kallad vit verksamhet är stränga lagar och kravet på elektroniska ID-kort en välkommen utveckling. Det kan låta lite konstigt men det handlar om rättvis konkurrens. De har svårt att klara sig mot företag som anställer svartjobbare. Det säger sig självt att priskriget inte blir jämnt när en verksamhet har större utgifter än den andra, för samma tjänster och antal anställda. 

Kampen mot svartjobb

Det är en komplicerad situation där alla har sina åsikter. En del tycker att det är viktigt med en viss struktur i samhället. Att skatterna ligger till grund för andra förmåner som du inte finner i andra länder. Det blev verkligen kris i en del länder i Europa när allting stängdes ner en viss tid. De som då jobbat svart hade ingenting, och inte heller kvalificerade de sig för hjälp från staten. 

Men det är bara när du ser objektivt på helheten som kravet på personalliggare och stränga regler verkar vara det bästa. Alla är intresserade av att klara sig, att gå framåt och tjäna pengar. Frågan är bara under vilka förhållanden, och med vilken respekt för lagarna.